Over Diefstalwijzer.nl

Op Diefstalwijzer.nl informeren wij je graag over alle mogelijke tips en tricks om diefstal te voorkomen. Zo behandelen wij vele verschillende onderwerpen in en rondom het huis maar ook tips om diefstal te voorkomen onderweg. De oprichters van Diefstalwijzer.nl hebben zelf helaas al enkele keren een inbraak meegemaakt. Het is tevens gelukt om een keer een inbraak te voorkomen met de tips die wij op deze site hebben opgeschreven.

Het doel van Diefstalwijzer.nl is dan ook om jou het oprechte veilige gevoel te geven in jouw huis of onderweg. Er is namelijk niets zo vervelend dan een inbreuk op je privacy en je thuis gevoel.